Welkom op onze website

Over Ons


Vanuit passie voor de zorg is in 2016 het idee van Zorg- kinderboerderij Ten Woude boven komen drijven. Na een paar jaar zijn de ideeën uitgegroeid tot concrete plannen. En na vele presentaties, gesprekken en overleg is er groen licht voor de komst van onze Zorg-kinderboerderij! Om dit moment wordt er heel hard gewerkt aan het klaarmaken van onze locatie in park Ten Woude. Er moet veel gebeuren, riolering, water en elektra moeten worden aangelegd. De verwachting is dat ons terrein ergens in maart 2020 helemaal klaar zal zijn. Met de zorg starten wij per 2 januari 2020.


Onze visie op zorg is samen te vatten in vier kernwoorden. Deze kernwoorden zullen altijd het vertrekpunt zijn in onze begeleiding.


Veiligheid

 

Veiligheid is een breed begrip. Hierbij kun je denken aan het voorkomen van agressie en het creëren van goede werkomstandigheden. Maar veiligheid betekent ook dat je je geaccepteerd voelt en dus jezelf durft te zijn. Veiligheid zorgt ervoor dat je de gelegenheid krijgt jezelf te ontwikkelen. 

Eigen regie

Personen met een beperking moeten vaak al een groot deel van hun eigen regie inleveren. Soms is dit ook nodig omdat diegene moeite heeft de juiste beslissingen voor zichzelf te maken. De grens tussen helpen en belemmeren in eigen regie is dun. In de hulpverlening zijn wij bezig met “zorgen voor”. Men wil liever niet dat cliënten verkeerde keuzes maken, of dat ze spijt krijgen van een beslissing. Maar wanneer is een fout maken juist goed, zodat je ervan kunt leren? Zijn we niet allemaal zo groot geworden? Wij vinden dat onze mee-werkers veel eigen regie moeten hebben, binnen veilige kaders. Daarmee krijgen ze alle ruimte om te onderzoeken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, maar ook wat ze liever niet doen. 

Waardevol

Het is voor ieder mens belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het leven, zich nuttig en gewaardeerd te voelen. De manier waarop dit gedaan kan worden loopt erg uiteen. Voor de een is het belangrijk om na een opleiding een goede baan te vinden. Voor de ander is dit zijn eigen groente kweken in een moestuin. Hierin zijn personen met een beperking niet anders. Wij vinden het belangrijk met iedere mee-werker op zoek te gaan naar waar hij of zij voldoening uit haalt. Wij vinden dat iedereen hier recht op heeft. 

Contact

Een cliënt die woont en/of werkt binnen de hulpverlening heeft veel te maken met begeleiders en medebewoners en/of collega’s. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat er veel onderling contact is. Helaas is er vaak naast het contact met de hulpverlening en familie weinig contact met de “buitenwereld”. Dit versterkt het gevoel “anders te zijn dan de rest” bij de cliënten. Wij vinden personen met een beperking niet anders dan personen zonder beperking. Iedereen heeft onderlinge verschillen, kwaliteiten en interesses. Daarom is het volgens ons erg belangrijk dat personen met een beperking meedoen in de maatschappij. Ieder op een manier waarbij hij/zij zich goed voelt. Deze uitbreiding van contacten versterkt het zelfvertrouwen en het gevoel van acceptatie.