Ons team


 


Wij hebben een hecht team van 4 vaste begeleiders. Frank, Karin, Gerrie en Jacky. Frank en Karin zijn getrouwd en hebben samen in 2020 Zorg-kinderboerderij Ten Woude gerealiseerd. 

Karin heeft veel ervaring met werken in de zorg, met zowel kinderen als met volwassenen. Na haar opleiding heeft ze een aantal jaar begeleiding gegeven aan kinderen en jongeren met diverse problematieken zoals onder andere autisme, gedragsproblemen en hechtingsproblemen. Later heeft Karin heel wat jaren in een woonvorm, als persoonlijk begeleidster gewerkt. Hier hielp ze bewoners om te werken aan hun persoonlijke doelen, aan hun zelfstandigheid en/of zelfvertrouwen. Karin is rustig en geduldig. Zij vind het belangrijk om voor iedere mee-werker en fijne en vertrouwde plek te creëren op de zorg-kinderboerderij. "Ieder persoon is anders. Ook ieders doelen zijn anders, en dat is helemaal prima. Bij ons gaat het niet om hoe hard je kunt werken of hoe goed je ergens in bent. Als je een fijne dag hebt gehad bij ons, is ons doel behaald".

Frank heeft jaren lang in een winkel gewerkt als shopmanager. Hij was regelmatig aan het helpen met hand- en spandiensten op de zorg-kinderboerderij. Hij bleek dit met zoveel plezier te doen dat hij inmiddels fulltime werkzaam is op de zorg-kinderboerderij. Hij heeft zich omgeschoold en is geslaagd voor zijn zorg-opleiding. Frank houdt erg van humor en is praktisch ingesteld. "Ik vind het fijn om mee-werkers uit te leggen hoe je te werk gaat bij bepaalde klussen. Wanneer ze dan mee kunnen helpen om bijvoorbeeld een tafeltje in elkaar te zetten, geniet ik ervan hoe zichtbaar trots ze dan op zichzelf kunnen zijn".

Gerrie heeft 20 jaar in de verpleeghuiszorg op een afdeling gedragsproblematiek gewerkt. Hier hielp ze de bewoners met het dagelijks leven en met een stuk persoonlijke verzorging en medische zorg. Gerrie heeft veel kennis over geheugenproblematiek en moeilijk verstaanbaar gedrag. Humor is voor Gerrie in de begeleiding onmisbaar, ook is haar karakter heel toegankelijk voor mensen. "Ik vind het belangrijk om toegankelijk te zijn voor mensen, we zijn immers allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Onze mee-werkers zijn allemaal talentvol, en ik help ze graag om te ontdekken waar ze plezier uit kunnen halen. Ik vind het fantastisch om te zien als onze mee-werkers zich volledig onderdeel voelen van onze zorg-kinderboerderij, een onderdeel van ons team"Onze visie op zorg is samen te vatten in vier kernwoorden. Deze kernwoorden zullen altijd het uitgangspunt zijn in onze begeleiding.


Veiligheid

 

Veiligheid is een breed begrip. Hierbij kun je denken aan het voorkomen van agressie en het creëren van goede werkomstandigheden. Veiligheid betekent ook dat je je geaccepteerd voelt en jezelf durft te zijn. Veiligheid zorgt ervoor dat je de gelegenheid krijgt jezelf te ontwikkelen. 

Eigen regie

Personen met een beperking moeten vaak al een groot deel van hun eigen regie inleveren/opgeven. Soms is dit ook nodig, omdat diegene moeite heeft om de juiste keuzes te maken. De grens tussen helpen en belemmeren in eigen regie, is dun. Over het algemeen is de hulpverlening gericht op “zorgen voor”. Men wil liever niet dat cliënten verkeerde keuzes maken, of dat ze spijt krijgen van een beslissing. Maar wanneer is een fout maken juist goed, zodat je ervan kunt leren? Zijn we niet allemaal zo groot geworden? Wij vinden dat onze mee-werkers veel eigen regie moeten hebben, binnen veilige kaders. Daarmee krijgen ze alle ruimte om te onderzoeken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, maar ook wat ze liever niet doen. 

Waardevol

Het is voor ieder mens belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het leven, zich nuttig en gewaardeerd te voelen. De manier waarop dit gedaan kan worden loopt erg uiteen. Voor de één is het belangrijk om na een opleiding een goede baan te vinden, de ander hecht meer waarde aan zijn eigen groente kweken. Hierin zijn personen met een beperking niet anders. Wij vinden het belangrijk met iedere mee-werker op zoek te gaan naar waar hij of zij voldoening uit haalt. Wij vinden dat iedereen hier recht op heeft. 

Contact

Een cliënt die woont en/of werkt binnen de hulpverlening heeft veel te maken met begeleiders, medebewoners en/of collega’s. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat er veel onderling contact is. Helaas is er vaak naast het contact met de hulpverlening en familie weinig contact met de “buitenwereld”. Dit versterkt het gevoel “anders te zijn dan de rest” bij de cliënten. Wij vinden personen met een beperking niet anders dan personen zonder beperking. Iedereen heeft onderlinge verschillen, kwaliteiten en interesses. Daarom is het volgens ons erg belangrijk dat personen met een beperking meedoen in de maatschappij. Ieder op een manier waarbij hij/zij zich goed voelt. Deze uitbreiding van contacten versterkt het zelfvertrouwen en het gevoel van acceptatie.