Welkom bij Ten Woude Zorg


U kunt bij Ten Woude Zorg terecht voor dagbesteding en ambulante ondersteuning. Op onze website kunt u meer lezen over onze dagbestedingslocatie en over onze ambulante ondersteuning. Ook kunt u lezen hoe wij werken en waar wij waarde aan hechten bij het bieden van onze begeleiding.


Dagbesteding Zorg-kinderboerderij

In park Ten Woude in Heerenveen is Zorg-kinderboerderij Ten Woude gevestigd. Wij bieden daar dagbesteding aan voor volwassenen met een indicatie voor dagbesteding. De werkzaamheden bestaan onder andere uit, dierverzorging, tuinwerkzaamheden, maar ook creatieve werkzaamheden, houtbewerking en koken/bakken.

Klik op het logo voor meer informatie


 

Ambulante begeleiding

Wij bieden ambulante begeleiding/thuisondersteuning aan volwassenen die hiervoor een indicatie hebben. Bij ambulante ondersteuning/thuisondersteuning kunt u denken aan, hulp bij het aanbrengen en behouden van een goede dagstructuur, hulp bij het bijhouden van een goede administratie en/of planning, hulp bij het onderhouden en aangaan van contacten, ventilerende gesprekken en/of coaching bij allerlei facetten van het leven waar hulp bij nodig is.

Klik op het logo voor meer informatie